240112-CLOUD-Banner
231226-S617-Banner- 00 2300px)
C112-banner
banner
DNAKE E217 Banner
H618 täzelendi
221111-Global-TOP-Banner-1
220728-S615-Banner-1920x750px
221101-1102-Simsiz-gapy-banner-1920x750px

Akylly interkom çözgütleri

DNAKE birnäçe pudak we amaly programmalar üçin aňsat we akylly aragatnaşyk, howpsuzlyk we emläk goramak çözgütlerini hödürleýär.

8 ”Androidüz tanamak Android gapy bekedi

Öýüňiz üçin iň gowusy

S617
8 '' Androidüz tanamak Android gapy bekedi
köpräk oka
2 simli IP wideo interkom toplumy

Öýüňiz üçin iň gowusy

TWK01
2 simli IP wideo interkom toplumy
köpräk oka
1 düwme SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

C112
1 düwme SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
7 ”Linux esasly ýapyk monitor

Öýüňiz üçin iň gowusy

E217
7 '' Linux esasly ýapyk monitor
köpräk oka
Içerki ses monitory

Öýüňiz üçin iň gowusy

E211
Içerki ses monitory
köpräk oka
Bulut esasly Interkom programmasy

Öýüňiz üçin iň gowusy

DNAKE Smart Pro APP
Bulut esasly Interkom programmasy
köpräk oka
Bulut platformasy

Öýüňiz üçin iň gowusy

DNAKE bulut platformasy
köpräk oka
10.1 ”Android 10 ýapyk monitor

Öýüňiz üçin iň gowusy

H618
10.1 '' Android 10 ýapyk monitor
köpräk oka
Köp düwmejik SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S213M
SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
Klawiatura bilen SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S213K
SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
4.3 ”Androidüz tanamak Android gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S615
4.3 '' Androidüz tanamak Android gapy telefony
köpräk oka
1 düwme SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S212
1 düwme SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
231016 banner
Täze näme?
Tmall Genie & DNAKE Akylly dolandyryş panelini döretmek, bilelikde akylly öý tejribelerini gurmak üçin hyzmatdaşlyk ediň

Tmall Genie & DNAKE Akylly dolandyryş panelini döretmek, “Akylly öý” tejribesini gurmak üçin hyzmatdaşlyk ediň ...

Iýun-29-2023

Sýamen, Hytaý (2023-nji ýylyň 28-nji iýuny) - "AI güýçlendirmek" mowzugy bilen Sýamen emeli intellekt senagaty sammiti "Hytaýyň programma üpjünçiligi aýratyn şäheri" diýlip atlandyrylýan Sýamen şäherinde dabaraly ýagdaýda geçirildi.Häzirki wagtda emeli intellekt pudagy çalt ösüş tapgyrynda, ...

köpräk oka
DNAKE topary tarapyndan atlandyrylan ýokary tizlikli demirýol otlusy üstünlikli işe girizildi

DNAKE topary tarapyndan atlandyrylan ýokary tizlikli demirýol otlusy üstünlikli işe girizildi

Maý-11-2023

Sýamen, Hytaý (2023-nji ýylyň 10-njy maýy) - 7-nji "Hytaý markasy güni" bilen gabat gelip, DNAKE topary tarapyndan atlandyrylan ýokary tizlikli demirýol otlusynyň açylyş dabarasy Sýamen Demirgazyk demir ýol menzilinde üstünlikli geçirildi.Jenap Miao Guodong, Dnake-nyň prezidenti (Siam ...

köpräk oka
“Hytaýyň gozgalmaýan emläk ösüşiniň iň gowy 500 kärhanasynyň ileri tutulýan üpjünçisi” 11 ýyl bäri sylaglanýar

“Hytaýyň iň gowy 500 emläk ösüş kärhanasynyň ileri tutulýan üpjünçisi” baýragy berildi ...

Mart-30-2023

Sýamen, Hytaý (2023-nji ýylyň 30-njy marty) - Hytaý Gozgalmaýan emläk birleşigi we Çin tarapyndan bilelikde geçirilen “2023 Hytaý emläk we emläk dolandyryş hyzmatlary sanawyndaky kompaniýalara baha beriş netijeleri konferensiýasynda” çap edilen baha beriş netijelerine görä ...

köpräk oka
DNAKE akylly öý açarlary we paneli IDA dizaýn baýraklarynda kümüş we bürünç gazandy

DNAKE akylly öý açarlary we paneli IDA dizaýn baýraklarynda kümüş we bürünç gazandy

Mart-13-2023

Sýamen, Hytaý (13-nji mart, 2023) - DNAKE akylly öý önümleriniň, Halkara dizaýn baýraklarynyň 16-njy ýyllyk neşirinden (IDA ...) ajaýyp estetiki dizaýn we ýokary wezipeleri üçin iki baýrak alandygyny habar bermekden hoşal.

köpräk oka
DNAKEKanal
DNAKE Youtube kanalyna hoş geldiňiz!Bu ýerde, iň täze täzelikleri we tehnologiýalary görkezip, interkom çözgütleri dünýäsine aýratyn göz aýlaýarys.Kompaniýamyzyň medeniýetini öwreniň, toparymyz bilen duşuşyň we birikmegiň geljegini emele getirýän önümlerimiz barada öwreniň.
Has giňişleýin öwreniň
COVER-1280 × 720
Has köp kömek gerekmi?

Bilermenlerimiz size kömek etmek üçin geldiler.

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.